ადმინისტრაციული სამსახური
ადმინისტრაციული სამსახური

 დიმიტრი ცანავა

სამსახურის უფროსი 

ტელ: 599 855804

 გელა ზაქარაია

იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

ტელ: 599 855825


თეიმურაზ მიმინოშვილი

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

ტელ: 599 855775

ემმა გაბელაია

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და  საინფორმაციო განყოფილების უფროსი

ტელ: 599855812


მაია ბესელია

წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

ტელ: 599 855808

აბაშის გერბი

აბაშის დროშა

ვიდეოკლიპი

აგვედევნეთ
 
 

 

ბანერები