ახალი ამბები
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად საჯარო კონკურსის წესით გამოცხადებული ვაკანსიის „მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში“ მეორე ეტაპი ზეპირი დავალება-გასაუბრება ჩატარდება 2018 წლის 26 და 27 თებერვალს.

25-02-2018
აბაშის გერბი

აბაშის დროშა

ბანერები